ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA PIERWSZĄ BEZPŁATNĄ WIZYTĘ! TEL. 531 866 866
 
arrow
arrow

 

dr n. med. Marta Adwent

Właściciel placówki

 

W 2009 roku ukończyłam Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W trakcie studiów odbywałam staże zagraniczne w Monachium w Niemczech m.in. w klinice dr Peter Prechtel Implantologie. Staż podyplomowy odbyłam w Akademickim Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o. w Bytomiu.
Następnie ukończyłam stacjonarne Studia Doktoranckie przy Katedrze i Klinice Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej i Chirurgii Stomatologicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, skutkiem czego 28.02.2017 roku obroniłam pracę doktorską pt.” Zastosowanie termografii w ocenie bezobjawowych ognisk zębopochodnych” i uzyskałam stopień naukowy doktora nauk medycznych. Dlatego niezwykle ważne jest dla mnie pojęcie aseptyki i antyseptyki w moim gabinecie stomatologicznym, co wpływa na jakość świadczonych usług i tym samym na lepsze efekty leczenia Pacjentów.
Obecnie jestem aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, a także autorką i współautorką wielu publikacji krajowych i zagranicznych z dziedziny stomatologii i farmakologii. Uczestniczę w wielu kursach, szkoleniach i konferencjach z dziedziny stomatologii estetycznej, protetyki, endodoncji, stomatologii dziecięcej i chirurgii stomatologicznej potwierdzonych dyplomami i certyfikatami. Mali Pacjenci zajmują dla mnie szczególnie ważne miejsce w gabinecie, ponieważ kontakt z dentystą zależy już od pierwszej wizyty i ma wpływ na dalsze przyjazne spostrzeganie leczenia stomatologicznego.

 

Serdecznie zapraszam, dr nmed. Marta Adwent

 

Publikacje naukowe:

 

1.   "Ząb po leczeniu endodontycznym jako potencjalne źródło zakażenia odogniskowego. Algorytm postępowania”,

      Endodoncja w praktyce. 

2.   „Effect of Pre- and Postnatal Manganese Exposure on Brain Histamine Content in a Rodent Model of Parkinson’s Disease”,

      Neurotoxicity Research.

3.   “Ontogenetic exposure of rats to pre- and post-natal manganese enhances behavioral impairments produced by perinatal

      6-hydroxydopamine”, Neurotoxicity Research.

4.   „Impairment in pain perception in adult rats treated with N-(-2-chloroethyl)-N-ethyl-2-bromobenzylamine as neonates”,

      Annales Academiae Medicae Silesiensis.

5.   “Inflammatory and visceral pain perception in rats with DSP-4 as neonates”, Annales Academiae Medicae Silesiensis.

6.   “Wpływ prenatalnego narażenia miedzią na ośrodkowy układ dopaminergiczny u dorosłych szczurów”,

      Annales Academiae Medicae Silesiensis.

7.   „Historia pasty do zębów”, Twój Przegląd Stomatologiczny.

 

Kursy, szkolenia, konferencje, wystąpienia:

                                     

1.  XVI Konferencja Biomateriały i Mechanika w Stomatologii: "Zastosowanie termografii w ocenie bezobjawowych ognisk zębopochodnych", Ustroń.

2.  II Kongres Stomatologiczny Endotricks „Jak leczyć szybko i efektywnie - triki od praktyków”, Kraków:

      •  „Optymalizacja pomiędzy minimalnie inwazyjnym leczeniem w endodoncji a potrzebą opracowania kanałów – najważniejsze

         zasady dla praktyków”.

      •  „Pięć najważniejszych trików celem efektywnego leczenia endodontycznego”.

      •  „Pięć najważniejszych trików celem efektywnej odbudowy zębów po leczeniu endodontycznym”.

3.   Kurs medyczny  pt.: „ Jak zlikwidować skutki choroby przyzębia - czyli profilaktyka trzeciorzędowa”, Katowice.

4.   Sympozjum Forum Profesjonalnej Stomatologii, Katowice:

      •  „ Pacjent implantologiczny w praktyce ogólnodentystycznej. Profesjonalna profilaktyka i niechirurgiczne leczenie tkanek

         okołowszczepowych”.

      •  „ Farmakoterapia bólu i stresu oraz leki znieczulające miejscowo w leczeniu stomatologicznym”.

      •  „ Atraumatyczne techniki znieczulania miejscowego w stomatologii”.

      •  „ Licówki kompozytowe czy porcelanowe? Kryteria podejmowania decyzji - jak nie popełnić błędu”.

      •  „ Profilaktyka fluorkowa – ciągle niedoceniana broń w walce z chorobą próchnicową”.

      •  „ Panacea Materia Composita. Materiał złożony odmienności formy i zastosowań”.

5.   Kurs medyczny pt.: „ Leczenie patologii okołowierzchołkowych - rekomendowane strategie i techniki

      współczesnej endodoncji”, Katowice.

6.   Kurs medyczny pt.: „ Sedacja wziewna podtlenkiem azotu - obsługa urządzenia Master Flux”, Rybnik.

7.   Kurs medyczny pt.: „Od adhezji do estetyki - materiały złożone w nowoczesnej stomatologii”, Poznań.

8.   Kurs medyczny pt.: „Pacjent z chorobą przyzębia w gabinecie stomatologicznym.

      Co leży w kompetencji każdego lekarza, a kiedy skierować do specjalisty?”, Katowice.

9.   Kurs medyczny pt.: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłych”, Katowice.

10.   Kurs medyczny pt.: „Kliniczne aspekty opieki stomatologicznej u kobiet ciężarnych”, Katowice.

11. Kurs medyczny pt.: „Powikłania w endodoncji”, Katowice.

12. Konferencja naukowa pt. ”Zimowe spotkania ze stomatologią od juniora do seniora”, Katowice.

13. Kurs medyczny pt.: ”Problemy śluzówkowo - dziąsłowe- diagnostyka i leczenie”, Katowice.

14. Szkolenie z zakresu Ochrona Radiologiczna Pacjenta w specjalności Lekarze dentyści wykonujący medyczne procedury

      radiologiczne i personel obsługujący aparaty do densytometrii kości, Kraków.

15. Kurs medyczny pt.: „Gradia Core & Fiber  Post - kompletny system do estetycznej odbudowy zrębu i osadzania wkładu

      podczas jednej wizyty”, Gliwice.

16. Sympozjum stomatologiczne, Katowice:

      •  Najczęstsze błędy popełniane przy licówkach porcelanowych”.

      •  „For the love of perfection. Nowe możliwości kompozytów technicznych”.

      •  „Abrazja, abfrakcja, erozja. Veni, vidi, vici”.

      •  „Rentgenodiagnostyka w stomatologii - od zdjęć zębowych do tomografii wolumetrycznej”.

17. XVII Konferencja naukowo-szkoleniowa  Sekcji Stomatologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego

      „Promocja zdrowia jamy ustnej oraz interdyscyplinarne problemy diagnostyczne i lecznicze u dzieci i młodzieży”, Zabrze.

18. Zebranie naukowo-szkoleniowe PTS „Wykorzystanie współczesnych technik radiologicznych, komputerowych w planowaniu

      leczenia implantologicznego”, Zabrze.

19. Zebranie naukowo-szkoleniowe PTS, Zabrze:

      •  „Regeneracja kości wyrostka zębodołowego po rozszczepach podniebienia pierwotnego”.

      •  „Nowe spojrzenie na opiekę okołooperacyjną pacjentów onkologicznych”.

20. Zebranie naukowo-szkoleniowe PTS „Standardy postępowania w urazach zębów mlecznych i stałych u dzieci”, Zabrze.

21. Zebranie naukowo-szkoleniowe PTS „Jak trudne staje się proste, czyli tajemnice rekonstrukcji ubytków klasy II”, Zabrze.

22. Zebranie naukowo-szkoleniowe PTS „Działania niepożądane po lekach występujące w jamie ustnej, Zabrze.

23. Zebranie naukowo-szkoleniowe PTS, Zabrze:

      •  „Choroby zapalne błony śluzowej jamy ustnej”.

      •  „Leukoplakia i inne stany przedrakowe w jamie ustnej”.

      •  „Najczęstsze choroby błony śluzowej jamy ustnej wymagające interdyscyplinarnej diagnostyki i leczenia.

      •  „Leukoplakia – aktualne poglądy na etiopatogenezę i leczenie”.

24. Zebranie naukowo-szkoleniowe PTS „Czujność onkologiczna w gabinecie stomatologicznym”, Zabrze.

25. Zebranie naukowo-szkoleniowe PTS „Metody diagnostyczne i leczenie zmian błony śluzowej jamy ustnej”, Zabrze.

26. Zebranie naukowo-szkoleniowe PTS, Zabrze:

      •  „Sposoby postępowania w wybranych przypadkach chirurgii stomatologicznej i szczękowej”.

      •  „Badanie czynnościowe układu ruchowego narządu żucia”.

27. Zebranie naukowo-szkoleniowe PTS, Zabrze:

      •   „Leczenie endodontyczne trudnych przypadków z użyciem materiałów o wysokiej biozgodności”.

      •  „Metody preparacji zębów pod korony protetyczne”.

28. Kurs medyczny pt.”Nowy wymiar estetyki. Anatomiczna technika odbudowy ubytków -  teoria i praktyka”, Gliwice.

29. Kurs medyczny 4Dentist pt.”Pokaz mistrzów endodoncji. Nowoczesne leczenie endodontyczne - instrumenty rotacyjne,

      termiczne metody kondensacji gutaperki. Pokonywanie trudności w leczeniu kanałowym”, Katowice.

30. II Śląska Konferencja Medyczno - Prawna, Katowice.

31. Konferencja naukowa pt.: „Znaczenie MRM dla kariodiagnostyki i nieinwazyjnych technik opracowywania

      wczesnych zmian próchnicowych”, Zabrze.

32. Ogólnopolskie Seminarium na temat Magnetycznego Rezonansu Jądrowego i jego zastosowań:

      „Nuclear Magnetic Resonance in dentistry, Kraków.

33. Konferencja naukowa: „Współzależności szerokości zębów stałych”, Zabrze.

34. Konferencja naukowa: “Effect of nefopam on nigrostriatal system in rats. Behavioral and biochemical studies”, Krynica-Zdrój.

35. Konferencja naukowa: “Impairment in pain perception in adult rats treated with

      N-(-2-chloroethyl)-N-ethyl-2-bromobenzylamine (DSP-4) as neonates”, Ustroń-Jaszowiec.

36. Konferencja naukowa: “Inflammatory and visceral pain perception in rats lesioned with DSP-4 as neonates”, Ustroń-Jaszowiec.

37. Kurs medyczny pt.: "Pressing Dental- materiały termoplastyczne do uzupełnień ruchomych i stałych", Piaseczno.

38. Kurs medyczny pt.: "Szkolenie I stopnia z zakresu obsługi polskiego lasera SMARTm PRO firmy LASOTRONIX", Warszawa.

39. Kurs medyczny pt.: "Laser SMARTm PRO - nowoczesne leczenie w praktyce", Warszawa. 

40. Kurs medyczny pt.: "Strategie perfekcyjnej endodoncji- opracowanie kanałów w procedurach", Katowice.

  lek. dent. Angelika Kiwak

 

Jestem absolwentką kierunku Lekarsko-Dentystycznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Staż podyplomowy odbyłam w Stomatologicznym Centrum Transferu Technologii Sp. z o.o. we Wrocławiu. Od tamtej pory z pasją podchodzę do zawodu lekarza dentysty, poszerzam swoją wiedzę i umiejętności biorąc udział w kursach, szkoleniach i wykładach. Interesuję się szczególnie stomatologią zachowawczą oraz endodoncją. W pracy z dziećmi przywiązuję dużą wagę do profilaktyki i edukacji małego pacjenta w zakresie prawidłowej higieny jamy ustnej.