ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA PIERWSZE BEZPŁATNE BADANIE! TEL. 531 866 866
arrow
arrow

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną
na zdrowie ludzi i na środowisko

Podstawa prawna: ustawa Prawo Atomowe / Dz.U. 2023  poz. 1173/ zgodnie z art. 32c pkt.2

W jednostce występują następujące urządzenia wytwarzające promieniowanie jonizujące;

  • aparat do zdjęć wewnątrzustnych Planmeca Intra firmy Planmeca numer fabryczny IXRF 93219 decyzja nr 279/2015 z dn.28/08/2015

Jednostka posiada zezwolenia na uruchomienie następujących pracowni:

  • Gabinetu Stomatologicznego RTG – decyzja 278/2015 z dn.28/08/2015

Jednostka przed uruchomieniem pracowni miała wykonane pomiary rozkładu dawki promieniowania X w otoczeniu aparatu – na podstawie wyników stwierdzono, że dawka graniczna promieniowania jonizującego nie przekracza 1mSv/rok dla pomieszczeń ogólnodostępnych oraz 3 mSv/rok dla pomieszczeń pracowni poza gabinetem.

Jednostka podlega kontroli Śląskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Katowicach, 40-957 Katowice, ul. Raciborska 39 - Oddział Higieny Radiacyjnej.

Jednocześnie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ochrony przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym lub nadzorowanym (Dz.U. 2020 poz. 2313) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego (Dz.U. 2020 poz. 2300) Gabinet Stomatologiczny RTG w/w jednostce jest terenem nadzorowanym.

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy dozymetrii środowiskowej. INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ LABORATORIUM DOZYMETRII ul. Radzikowskiego 152, 31-342 Kraków. Zmierzona dawka efektywna wyniosła poniżej 6 mSv, personel zakwalifikowany do kategorii narażenia na promieniowanie jonizujące „B”.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie  dawek granicznych promieniowania jonizującego /Dz.U z 2005 poz.168/ - dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

- pracownicy: 20 mSv/rok;

- ogół ludności : 1mSv/rok.

Uwaga:

  • na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
  • Gabinet Stomatologiczny RTG nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.
 
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Dalsze informacje Ok