ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA PIERWSZE BEZPŁATNE BADANIE! TEL. 531 866 866
arrow
arrow

dr n. med. Marta Adwent-Jurkowska

właściciel placówki

          W 2009 roku ukończyłam Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W trakcie studiów odbywałam staże zagraniczne w Monachium w Niemczech m.in. w klinice dr Peter Prechtel Implantologie. Staż podyplomowy odbyłam w Akademickim Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o. w Bytomiu.

          Następnie ukończyłam stacjonarne Studia Doktoranckie przy Katedrze i Klinice Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej i Chirurgii Stomatologicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, skutkiem czego 28.02.2017 roku obroniłam pracę doktorską pt.” Zastosowanie termografii w ocenie bezobjawowych ognisk zębopochodnych” i uzyskałam stopień naukowy doktora nauk medycznych. Dlatego niezwykle ważne jest dla mnie pojęcie aseptyki i antyseptyki w moim gabinecie stomatologicznym, co wpływa na jakość świadczonych usług i tym samym na lepsze efekty leczenia Pacjentów.

          Obecnie jestem aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii a także autorką i współautorką wielu publikacji krajowych i zagranicznych z dziedziny stomatologii i farmakologii. Uczestniczę w wielu kursach, szkoleniach i konferencjach z dziedziny stomatologii estetycznej, protetyki, endodoncji, stomatologii dziecięcej i chirurgii stomatologicznej potwierdzonych dyplomami i certyfikatami. W swojej placówce zajmuję się głównie leczeniem protetycznym. Interesują mnie także najnowsze rozwiązania technologiczne oraz stomatologia estetyczna. Mali Pacjenci zajmują dla mnie szczególnie ważne miejsce w gabinecie, ponieważ kontakt z dentystą zależy już od pierwszej wizyty i ma wpływ na dalsze przyjazne spostrzeganie leczenia stomatologicznego.

Serdecznie zapraszam, dr n. med. Marta Adwent

Publikacje naukowe:

1.    "Ząb po leczeniu endodontycznym jako potencjalne źródło zakażenia odogniskowego. Algorytm postępowania”, Endodoncja w praktyce.

2.    „Effect of Pre- and Postnatal Manganese Exposure on Brain Histamine Content in a Rodent Model of Parkinson’s Disease”, Neurotoxicity Research.

3.    “Ontogenetic exposure of rats to pre- and post-natal manganese enhances behavioral impairments produced by perinatal 6-hydroxydopamine”,

Neurotoxicity Research.

4.    „Impairment in pain perception in adult rats treated with N-(-2-chloroethyl)-N-ethyl-2-bromobenzylamine as neonates”,

Annales Academiae Medicae Silesiensis.

5.    “Inflammatory and visceral pain perception in rats with DSP-4 as neonates”, Annales Academiae Medicae Silesiensis.

6.    “Wpływ prenatalnego narażenia miedzią na ośrodkowy układ dopaminergiczny u dorosłych szczurów”, Annales Academiae Medicae Silesiensis.

7.    „Historia pasty do zębów”, Twój Przegląd Stomatologiczny.

Kursy, szkolenia, konferencje, wystąpienia:

1.    XVI Konferencja Biomateriały i Mechanika w Stomatologii: "Zastosowanie termografii w ocenie bezobjawowych ognisk zębopochodnych", Ustroń.

2.    II Kongres Stomatologiczny Endotricks „Jak leczyć szybko i efektywnie - triki od praktyków”, Kraków:

•  „Optymalizacja pomiędzy minimalnie inwazyjnym leczeniem w endodoncji a potrzebą opracowania kanałów – najważniejsze zasady dla praktyków”.

•  „Pięć najważniejszych trików celem efektywnego leczenia endodontycznego”.

•  „Pięć najważniejszych trików celem efektywnej odbudowy zębów po leczeniu endodontycznym”.

3.    Kurs medyczny pt.: „ Jak zlikwidować skutki choroby przyzębia - czyli profilaktyka trzeciorzędowa”, Katowice.

4.    Sympozjum Forum Profesjonalnej Stomatologii, Katowice:

•  „ Pacjent implantologiczny w praktyce ogólnodentystycznej. Profesjonalna profilaktyka i niechirurgiczne leczenie tkanek okołowszczepowych”.

•  „ Farmakoterapia bólu i stresu oraz leki znieczulające miejscowo w leczeniu stomatologicznym”.

•  „ Atraumatyczne techniki znieczulania miejscowego w stomatologii”.

•  „ Licówki kompozytowe czy porcelanowe? Kryteria podejmowania decyzji - jak nie popełnić błędu”.

•  „ Profilaktyka fluorkowa – ciągle niedoceniana broń w walce z chorobą próchnicową”.

•  „ Panacea Materia Composita. Materiał złożony odmienności formy i zastosowań”.

5.    Kurs medyczny pt.: „ Leczenie patologii okołowierzchołkowych - rekomendowane strategie i techniki współczesnej endodoncji”, Katowice.

6.    Kurs medyczny pt.: „ Sedacja wziewna podtlenkiem azotu - obsługa urządzenia Master Flux”, Rybnik.

7.    Kurs medyczny pt.: „Od adhezji do estetyki - materiały złożone w nowoczesnej stomatologii”, Poznań.

8.    Kurs medyczny pt.: „Pacjent z chorobą przyzębia w gabinecie stomatologicznym. Co leży w kompetencji każdego lekarza,

a kiedy skierować do specjalisty?”, Katowice.

9.    Kurs medyczny pt.: „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłych”, Katowice.

10.  Kurs medyczny pt.: „Kliniczne aspekty opieki stomatologicznej u kobiet ciężarnych”, Katowice.

11.  Kurs medyczny pt.: „Powikłania w endodoncji”, Katowice.

12.  Konferencja naukowa pt. ”Zimowe spotkania ze stomatologią od juniora do seniora”, Katowice.

13.  Kurs medyczny pt.: ”Problemy śluzówkowo - dziąsłowe- diagnostyka i leczenie”, Katowice.

14.  Szkolenie z zakresu Ochrona Radiologiczna Pacjenta w specjalności Lekarze dentyści wykonujący medyczne procedury

radiologiczne i personel obsługujący aparaty do densytometrii kości, Kraków.

15.  Kurs medyczny pt.: „Gradia Core & Fiber Post - kompletny system do estetycznej odbudowy zrębu i osadzania wkładu podczas jednej wizyty”, Gliwice.

16.  Sympozjum stomatologiczne, Katowice:

•  „Najczęstsze błędy popełniane przy licówkach porcelanowych”.

•  „For the love of perfection. Nowe możliwości kompozytów technicznych”.

•  „Abrazja, abfrakcja, erozja. Veni, vidi, vici”.

•  „Rentgenodiagnostyka w stomatologii - od zdjęć zębowych do tomografii wolumetrycznej”.

17.  XVII Konferencja naukowo-szkoleniowa Sekcji Stomatologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego

„Promocja zdrowia jamy ustnej oraz interdyscyplinarne problemy diagnostyczne i lecznicze u dzieci i młodzieży”, Zabrze.

18.  Zebranie naukowo-szkoleniowe PTS „Wykorzystanie współczesnych technik radiologicznych,

komputerowych w planowaniu leczenia implantologicznego”, Zabrze.

19.  Zebranie naukowo-szkoleniowe PTS, Zabrze:

•  „Regeneracja kości wyrostka zębodołowego po rozszczepach podniebienia pierwotnego”.

•  „Nowe spojrzenie na opiekę okołooperacyjną pacjentów onkologicznych”.

20.  Zebranie naukowo-szkoleniowe PTS „Standardy postępowania w urazach zębów mlecznych i stałych u dzieci”, Zabrze.

21.  Zebranie naukowo-szkoleniowe PTS „Jak trudne staje się proste, czyli tajemnice rekonstrukcji ubytków klasy II”, Zabrze.

22.  Zebranie naukowo-szkoleniowe PTS „Działania niepożądane po lekach występujące w jamie ustnej”, Zabrze.

23.  Zebranie naukowo-szkoleniowe PTS, Zabrze:

•  „Choroby zapalne błony śluzowej jamy ustnej”.

•  „Leukoplakia i inne stany przedrakowe w jamie ustnej”.

•  „Najczęstsze choroby błony śluzowej jamy ustnej wymagające interdyscyplinarnej diagnostyki i leczenia”.

•  „Leukoplakia – aktualne poglądy na etiopatogenezę i leczenie”.

24.  Zebranie naukowo-szkoleniowe PTS „Czujność onkologiczna w gabinecie stomatologicznym”, Zabrze.

25.  Zebranie naukowo-szkoleniowe PTS „Metody diagnostyczne i leczenie zmian błony śluzowej jamy ustnej”, Zabrze.

26.  Zebranie naukowo-szkoleniowe PTS, Zabrze:

•  „Sposoby postępowania w wybranych przypadkach chirurgii stomatologicznej i szczękowej”.

•  „Badanie czynnościowe układu ruchowego narządu żucia”.

27.  Zebranie naukowo-szkoleniowe PTS, Zabrze:

•  „Leczenie endodontyczne trudnych przypadków z użyciem materiałów o wysokiej biozgodności”.

•  „Metody preparacji zębów pod korony protetyczne”.

28.  Kurs medyczny pt.”Nowy wymiar estetyki. Anatomiczna technika odbudowy ubytków - teoria i praktyka”, Gliwice.

29.  Kurs medyczny 4Dentist pt.”Pokaz mistrzów endodoncji. Nowoczesne leczenie endodontyczne - instrumenty rotacyjne,

termiczne metody kondensacji gutaperki. Pokonywanie trudności w leczeniu kanałowym”, Katowice.

30.  II Śląska Konferencja Medyczno - Prawna, Katowice.

31.  Konferencja naukowa pt.: „Znaczenie MRM dla kariodiagnostyki i nieinwazyjnych technik opracowywania wczesnych zmian próchnicowych”, Zabrze.

32.  Ogólnopolskie Seminarium na temat Magnetycznego Rezonansu Jądrowego i jego zastosowań: „Nuclear Magnetic Resonance in dentistry”, Kraków.

33.  Konferencja naukowa: „Współzależności szerokości zębów stałych”, Zabrze.

34.  Konferencja naukowa: “Effect of nefopam on nigrostriatal system in rats. Behavioral and biochemical studies”, Krynica-Zdrój.

35.  Konferencja naukowa: “Impairment in pain perception in adult rats treated with N-(-2-chloroethyl)-N-ethyl-2-bromobenzylamine

(DSP-4) as neonates”, Ustroń-Jaszowiec.

36.  Konferencja naukowa: “Inflammatory and visceral pain perception in rats lesioned with DSP-4 as neonates”, Ustroń-Jaszowiec.

37.  Kurs medyczny pt.: "Pressing Dental- materiały termoplastyczne do uzupełnień ruchomych i stałych", Piaseczno.

38.  Kurs medyczny pt.: "Szkolenie I stopnia z zakresu obsługi polskiego lasera SMARTm PRO firmy LASOTRONIX", Warszawa.

39.  Kurs medyczny pt.: "Laser SMARTm PRO - nowoczesne leczenie w praktyce", Warszawa.

40.  Kurs medyczny pt.: "Strategie perfekcyjnej endodoncji- opracowanie kanałów w procedurach", Katowice.

lek. dent. Angelika Kiwak

specjalista stomatologii zachowawczej z endodoncją

          Jestem absolwentką kierunku lekarsko - dentystycznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2023 roku uzyskałam tytuł specjalisty Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją. Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe oraz poszerzam wiedzę poprzez studiowanie literatury fachowej, udział w kursach, szkoleniach i wykładach. W pracy największą przyjemność czerpię z leczenia przypadków endodontycznych. Prywatnie miłośniczka trekkingu.

lek. dent. Karolina Bednarek

implantolog

          Jestem certyfikowanym implantologiem, a także absolwentką kierunku Lekarsko-Dentystycznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz medycyny estetycznej na Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej. Byłam dydaktykiem w Katedrze Protetyki Stomatologicznej, gdzie prowadziłam zajęcia ze studentami. Systematycznie poszerzam swoją wiedzę i kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w wielu konferencjach, szkoleniach i wykładach. W codziennej praktyce przyświeca mi cel przywrócenia równowagi pomiędzy funkcją a estetyką uśmiechu. Praca to moja pasja, a główne nurty, którymi się interesuję to protetyka i chirurgia stomatologiczna wraz z implantologią. Cenię sobię pracę także z najmłodszymi Pacjentami.

lek. dent. Krzysztof Krasiński

specjalista stomatologii zachowawczej z endodoncją

          Jestem absolwentem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, ukończyłem studia na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym w 2004 roku. Kontynuowałem edukację, uzyskując tytuł specjalisty w dziedzinie Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją. Od wielu lat z sukcesami zajmuję się leczeniem kanałowym, zwłaszcza przypadków trudnych. Kompleksowe i indywidualne podejście do pacjenta oraz współpraca ze specjalistami innych dziedzin pozwala uzyskać mi pozytywne efekty leczenia. Stale podnoszę swoje kwalifikacje, uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach. Prywatnie pasjonuję się motoryzacją klasyczną i modelarstwem.

lek. dent, lek. med. Maciej Nowiński

specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej

          Jestem certyfikowanym implantologiem Nobel Biocare i Biomet 3i, a także absolwentem Wydziałów Lekarskiego oraz Stomatologii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Doświadczenie zdobywałem pracując m. in. jako konsultant implantologiczny Biomet 3i oraz na Oddziale Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, gdzie skończyłem specjalizację z zakresu chirurgii szczękowo-twarzowej. 

Weronika Malejka

higienistka stomatologiczna

 

Aneta Olejniczak

higienistka stomatologiczna

 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Dalsze informacje Ok